Kuntavaalit 2017

  • Omaishoidon tukea on vahvistettava. Satsaukset omaishoidontukeen keventävät raskasta laitoshoitoa, mikä on inhimillistä ja kaupungin strategian mukaista.
  • Lapsiperheiden ja koululaisten arki on turvattava. Panostamalla lapsiin ja koulutukseen takaamme kaikille paremman elämän! Syrjäytymiskehitys on katkaistavissa yhteiskunnan ja vanhempien yhteistyöllä.
  • Uusiutuva energia luo työpaikkoja. Energiapuun korjuu hoitaa talousmetsiä, työllistää paikallisesti, vähentää kasvihuone- ja vesistöpäästöjä sekä hillitsee energian hinnan nousua sateisten kesien osuessa kohdalle.
  • Ilmanlaatu- ja sisäilmaongelmat on ratkaistava. Aivan liian monella työpaikalla ja kouluissa altistutaan sisäilmaongelmille. Puhdas hengitysilma kaduilla ja työpaikoilla on ihmisoikeus.
  • Kuopion taloustilanne on saatava oikaistua. Asiaa ei ratkaista yhteistä venettä keikuttamalla. Kaupunginvaltuustoon tarvitaan ennen kaikkea osaavia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä.