Kestävä kehitys

Työskentelen tutkimuspäällikkönä Savonia ammattikorkeakoulussa, jossa vastaan Bio- ja kiertotalouden painoalasta. Tehtävänäni on edistää biotalouden alan yritysten tuotekehitystä sekä edesauttaa yritys- ja osaamisverkoston muodostumista maakuntaamme.

Bio- ja kiertotalouteen panostamalla voimme luoda paikallisia työpaikkoja, vahvistaa maamme omavaraisuutta sekä edistää vähähiilisten ja hiiltä pitkään sitovien tuotteiden käyttöönottoa. Samalla taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kasvuhakuisista yrityksistä jopa 40 prosenttia on ilmoittanut kasvun esteeksi osaavan työvoiman puutteen. Muuttuvassa maailmassa Suomen tulee leikkausten sijasta panostaa koulutukseen, jotta kykenemme oikaisemaan kestävyysvajeemme, hidastamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan tämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Koulutuksen monialainen kehittäminen on tämän yhtälön ratkaisun keskiössä.

Kuopion kolmannen kauden kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut erityisesti koulutus-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan jo kymmenen vuoden ajan.

Työskentelen muun muassa seuraavissa kansainvälisissä projekteissa:

New EU Project: VALUEWASTE

VALUEWASTE projektissa etsitään uusia keinoja ja teknologioita yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen. Savonia ammattikorkeakoulun tehtävänä on tukea yritysten businessmallien kehittämistä sekä tutkia uusien avausten sosiaalistahyväksyttävyyttä.

Human Security Finland

Human Security Finland toimintamalli on tarkoitus laajentaa euroopanlaajuiseksi verkostoksi, joka tarjoaa ratkaisuja kriisien ehkäisyyn ja jälkihoitoon sekä edistää paikallista kestävää kehitystä.

Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot -hankeen tiimoilta olen ollut edistämässä Sambialaisten naisten yrittäjyyttä. Hankkeessa paikallisia naisia autettiin korumuotoilussa suomalaisten ammattilaisten tuella. Paikallinen koruyrittäjä työllistää kymmenisen korumuotoilijaa ja tähtäimenä on markkinat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.