Eduskuntavaalit 2019

auvinen_harri_koko_2

Valtiontalous on saatava kestävälle uralle

    Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, jotka on vietävä maaliin saakka. Tulevaisuuden raken­tajat eivät keikuta yhteistä venettä.

Panostetaan uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan

    Tuontienergian tilalle paikallisesti työllistävää hajautettua tuotantoa, uusiutuvaa bio- ja aurinkoenergiaa sekä energiaa säästäviä ratkaisuja. Energiapuun korjuu hoitaa talousmetsiä, työllistää paikallisesti sekä vähentää kasvihuone- ­ja vesistöpäästöjä.

Pienyrittäjyyttä on tuettava

    Autetaan yrittäjiä kestävän kehityksen tiellä. Samalla luodaan työpaikkoja, jotka mahdollistavat maamme hyvinvoinnin.

Talouden elvytys on toteutettava järkevästi

    Meidän kannattaa investoida koulutukseen, terveisiin kouluraken­nuksiin ja päiväkoteihin. Homeongelmat on kukistettavissa koko­naistaloudellisella järkeilyllä.

Raiteet on saatava kuntoon

    Ihmiset ja tavarat on saatava kulkemaan raiteilla edullisemmin, turvallisesti ja ilmastoystävällisesti.