Eduskuntavaalit 2015

Valtiontalous on saatava kestävälle uralle

Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, jotka on vietävä maaliin saakka. Tulevaisuuden raken­tajat eivät keikuta yhteistä venettä.

Irti kivihiilestä!auvinen_harri_koko_2

Tilalle paikallisesti työllistävää hajautettua tuo­tantoa, uusiutuvaa bio­ ja aurinkoenergiaa sekä energiaa säästäviä ratkaisuja.

Uusiutuva energia luo työtä ja vähentää päästöjä

Energiapuun korjuu hoitaa talousmetsiä, työllistää paikallisesti sekä vähentää kasvihuone- ­ja vesistöpäästöjä. Tuuli ja aurinkovoiman hyödyntämistä on tehostettava.

Pienyrittäjyyttä on tuettava

Tällä ylläpidetään ja luodaan työpaikkoja, jotka mahdollistavat maamme hyvinvoinnin.

Talouden elvytys on toteutettava järkevästi

Meidän kannattaa investoida koulutukseen, terveisiin kouluraken­nuksiin ja päiväkoteihin. Homeongelmat on kukistettavissa koko­naistaloudellisella järkeilyllä.

Raiteet on saatava kuntoon

Ihmiset ja tavarat on saatava kulkemaan raiteilla edullisemmin, turvallisesti ja ilmastoystävällisesti.