Blog

Ilmasto- ja koulutusvaalit 2019

Ilmasto- ja koulutusvaalit 2019, julkaistu Savon Sanomissa 12.9.2018 Kevään 2019 eduskuntavaalien lähestyessä useat kansanedustajat ovat ilmoittaneet luopuvansa politiikasta. Useat heistä ovat tehneet pitkän ja merkittävän uran politiikan saralla ja samalla eduskunnasta poistuu toista sataa vuotta kokemusta päätöksenteosta. Asian positiivinen puoli on se, että eduskunta pääsee näin uusiutumaan. Negatiiviseksi puoleksi on laskettava hiljaisen tiedon poistuma. Kokeneiden…

Vesistöjen ja luonnonvarojen suojelu on tärkeää

Vesistöjen ja luonnonvarojen suojelu on tärkeää, julkaistu Savon Sanomissa 1.8.2018 Tänä kesänä julkisen keskustelun yhtenä selkeänä teemana on ollut vesistöjen suojelu. Neulalahden syvänteiden korkeiden lyijy- ja elohopeapitoisuuksien vuoksi on varmistettava järven virkistyskäytön ehdoton turvallisuus. Raskasmetallit ovat päätyneet Neulalahden syvänteisiin armeijan hävittäessä räjähteitä sotien jälkeen. Upottamalla hävittäminen on pikemminkin piilottamista, mutta se oli aikansa valitettava käytäntö.…

Sote-uudistus, renki vaiko isäntä?

Sote-uudistus, renki vaiko isäntä?, julkaistu Savon Sanomissa 16.6.2018 Maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoituksena on siirtää julkisten sote-palveluiden järjestämisvastuu kunnilta 18 perustettavalle maakunnalle. Uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä hillitä kustannuksia. Uudistuksen valmistelun vaiheista on väistämättä tullut sellainen kuva, että keskiössä onkin maakuntavetoinen päätöksentekojärjestelmä sekä palvelujen käyttäjän valinnanvapaus.…

Agenda 2030

Agenda 2030, julkistu Savon Sanomissa 21.3.2018 Ilmastonmuutos ja pakolaisuus ovat esimerkkejä globaaleista haasteista, joiden ratkaiseminen vaatii kansainvälistä yhteen hiileen puhaltamista. YK:n jäsenmaat ovat sopineet syksyllä 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta vuoteen 2030 saakka. Ohjelmassa huomioidaan ympäristö, talous ja ihmiset mahdollisimman tasavertaisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alusta.…

Katujen talvikunnossapito puhuttaa

Katujen talvikunnossapito puhuttaa, julkaistu Savon Sanomissa 7.2.2018 Talven runsaslumisuus on herättänyt paljon keskustelua ja tyytymättömyyttä katujen sekä kevyenliikenteen väylien ylläpitoon. Talvikunnossapidon laatutaso ja toimenpideajat määritellään yksityiskohtaisissa sopimusneuvotteluissa kaupungin ja alueurakoitsijoiden välillä. Sovitut asiat kirjataan työkortteihin, jotka puolestaan ohjaavat työtä urakka-aikana. Paras ymmärrys vallitsevasta tilanteesta on yleensä kentällä. Sääolojen muuttuessa nopeasti olisi hyvä pystyä siirtämään resursseja…

Valtuuston arvovalintoja

Valtuuston arvovalintoja, julkaistu Savon Sanomissa 27.12.2017 Kuopion kaupunginvaltuusto teki joulukuussa useita kauaskantoisia päätöksiä. Valtuusto hyväksyi 11.12. uudistetun strategian, joka ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa. Yhteisen visiomme mukaan Kuopiosta tehdään hyvän elämän pääkaupunki. Tämä avautuu minulle valtuutettuna siten, että huolehdimme kaupungin asukkaista, lähipalveluista, ympäristöstä ja tuemme kestävän kasvun yrittäjyyttä. Viikkoa myöhemmin 18.12. valtuusto valitsi Jarmo Pirhosen yksimielisesti kaupunginjohtajaksi. Tällä…

Tehokkaampaa kilpailutusta ja terveitä rakennuksia

Tehokkaampaa kilpailutusta ja terveitä rakennuksia, julkaistu Savon Sanomissa 14.11.2017 Kuopion koulujen elinkaarihankkeita on kilpailutettu tähän mennessä kolmesti. Jokaisella kerralla kilpailutuksen voittajaksi on valikoitunut Lemminkäinen (SS 12.11.). Terveessä markkinatilanteessa näin ei kuuluisi olla. Olen peräänkuuluttanut kaupunginhallituksessa keinoja markkinoiden tervehdyttämiseksi. Yksi keinoista olisi jalkautua ja käydä esittelemässä kaupungin tulevien vuosien investointiohjelmaa potentiaalisille rakennusyhtiöille. Näin yhtiöillä olisi enemmän…

Osmo Soininvaara: Savo-Karjalassa äänestäisin Harri Auvista tai Krista Mikkosta

Vihreiden arvostettu ja pitkäaikainen kansanedustaja Osmo Soininvaara antaa tukensa Harrille tuoreimmassa blogissaan. Soininvaara arvostaa erityisesti Harrin asiantuntemusta ilmastonmuutokseen ja energiapolitiikkaan liittyen. Lisäksi Harrin toimintatapa Kuopion kunnallispolitiikassa on tehnyt Soininvaaraan vaikutuksen. Toiseksi vaihtoehdoksi Soininvaara mainitsee Krista Mikkosen. Soininvaaran kirjoituksen voit käydä lukemassa täältä