Savo-Karjalan edunvalvontaa on vahvistettava

Savo-Karjalan edunvalvontaa on vahvistettava, julkaistu Savon Sanomissa 27.2.2019

Yhdistävä tekijä kaikille kasvaville seutukunnille on rautatieyhteydet, jotka mahdollistavat suurten tavaramäärien logistiikan ja ihmisten liikkumisen ympäristöystävällisesti. Tietotyössä jatkuva vuorovaikutus on välttämätöntä. Turku, Tampere ja Helsinki ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään nopean rautatieyhteyden ansiosta. Kouvola-Kuopio-Iisalmi ratayhteyden hitaus on merkittävä haitta koko Pohjois-Savon talousalueelle. Tulevalla eduskuntavaalikaudella tulee rakentaa uusi itärata Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Radalla on mahdollista nopeuttaa ratkaisevalla tunnilla matkaa Itä-Suomesta Helsinkiin, jolloin yhä useampi valitsee ympäristöystävällisen junan yksityisautoilun tai lentomatkustamisen sijaan.

Toinen selittävä tekijä kasvaville seuduille on korkeakoulujen läheisyys, joilla on huomattava merkitys elinkeinoelämälle. Aikuistuva nuori hakee asuinpaikkaansa opiskeluaikanaan ja erikoisosaamista vaativat työpaikat syntyvät usein korkeakoulu ja yliopistokaupunkeihin. Valmistumisen jälkeen paluumuuton edellytys onkin sopivan työpaikan löytyminen itselleen ja puolisolle koulutusta vastaavalta alalta. Tähän haasteeseen kykenee vastaamaan yhä harvempi Suomen seutukunnista, joissa ei ole korkeakoulua.

Lisäksi toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut helpottavat alueen yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa ja synnyttävät myös itse yrityksiä. Viime vuosina korkeakoulujen ympärille onkin syntynyt huomattava määrä startup –yrityksiä, joiden liikeidea juontaa juurensa perustutkimuksen yhteydessä tehtyyn keksintöön. Korkeakoulujen kansainvälistymisellä on mahdollista tehostaa tätä kehitystä ja houkutella huippuosaajia.

Nuorten yrittäjien jalostaessa keksintöjä eteenpäin syntyy tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, jotka luovat työpaikkoja ja hyödyttävät laaja-alaisesti Suomen teollisuutta.

Leikkaamalla nuorten koulutuksesta ja osaamisesta, leikkaamme omasta tulevaisuudestamme. Lyhytnäköinen kurjistaminen on lopetettava. Itä-Suomen ja koko Suomen etu on, että raiteisiin, koulutukseen ja tutkimukseen panostetaan nykyistä enemmän.

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginhallituksen ja –valtuuston jäsen, Tutkimuspäällikkö, Savonia-amk, Bio- ja kiertotalouden painoala, eduskuntavaaliehdokas (vihr.)