Käänteinen eläkepommi

Käänteinen eläkepommi, julkaistu Savon Sanomissa 18.1.2019

Suomessa maksussa olevat työeläkkeet seuraavat työeläkeindeksiä, jossa kuluttajahintojen paino on 80 prosenttia ja vastaavasti palkkojen 20 prosenttia. Työeläkeindeksin eli taitetun indeksin mukainen tarkistus seuraa siis kuluttajahintojen muutosta huomattavasti suuremmalla painolla verrattuna palkkatason muutoksiin.

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana palkat ovat nousseet kuluttajahintoihin verrattuna merkittävästi enemmän. Taitetun indeksin, palkkojen nousun ja alhaisen inflaation johdosta pidempään eläkettä saaneiden ostovoima on heikentynyt oleellisesti keskimääräiseen palkansaajaan verrattuna.

Suomen eläkejärjestelmän muutoksilla on varauduttu suurten ikäluokkien eläköitymiseen. Väitän, että nykyisellä mallilla eläkepommi tikittää takaperin ja uhkaakin käänteisesti eläkettä nauttivia. Pidemmällä aikavälillä käänteinen eläkepommi johtaa siihen, että yhä suuremmalla joukolla työeläkkeen saajista on vaarana joutua toimeentuloluukulle.

Yhteiskunnan kannalta pienten eläkkeiden kuoppakorotus menisi suoraan kulutukseen ja edistäisi näin talouskasvua ja työllisyyttä. Nämä asiat auttavat puolestaan eläkkeiden maksukykyä, joka ei ole muutenkaan uhattuna. Eläkemaksut määräytyvät nousseiden palkkojen mukaan, mutta samaan aikaan maksussa olevat eläkkeet seuraavat pääasiassa maltillisesti kasvaneita kuluttajahintoja. Nykymallilla eläkejärjestelmä ajaa yhteiskunnan tuloryhmiä erilleen, eikä takaa pienituloisten toimeentuloa eläkeaikana.

Pahin tilanne on pienellä eläkkeellä pitkään kituuttaneella, jolle tulee vastaan odottamaton paljon työtä vaativa ostopalvelu. Tällainen voisi olla esimerkiksi putkiremontti, johon taloyhtiö ei ole varautunut ajoissa.

Suomalaisten työeläkevarallisuus on kehittynyt huimasti kymmenessä vuodessa. Vuonna 2007 varallisuus oli noin 125 mrd. €. Kymmenen vuotta myöhemmin 2017 varallisuus oli jo yli 200 miljardia euroa. Taitetun indeksin ja tämän 80/20 painosuhteen vaikutus eläkkeisiin ei ole yleisesti tiedossa, eikä media kiinnitä tähän riittävästi huomiota. Ammattijärjestöt ajavat voimalla palkansaajien etuja, mutta eläkeasiat eivät tunnu kiinnostavan. Asia pitäisi korjata ennen käänteisen eläkepommin laukeamista.

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginhallituksen jäsen ja kansanedustajaehdokas (vihr.)

Käänteinen eläkepommi Savon Sanomien sivuilla