Arvovalintojen äärellä

Arvovalintojen äärellä, julkaistu Savon Sanomissa 4.12.2018

Kuopion kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta maanantaina 10.12. Tuleville vuosille on tiedossa merkittäviä investointeja ja näiden yhteensovittaminen kasvaneeseen palvelukysyntään, edelleen heikentyvään huoltosuhteeseen sekä huomattavasti odotettua heikompaan verotulokertymään tulee olemaan haasteellista. Valtuustolla on jälleen kerran edessä arvovalintoja.

Investoinnit tähtäävät tulevaan kasvuun, mutta kasvu on tehtävä kestävästi. Jokainen uusi asuinalue tarvitsee oman infransa ja palvelunsa. Kuopio on menestynyt Muuttohalukkuus –tutkimuskyselyssä ja ollut erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Meidän tulee huolehtia siitä, että Kuopiossa lapsille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta. Näin varmistamme tulevaisuuden tekijöille parhaat mahdollisuudet pärjätä työelämässä. Koulutus on nähtävä investointina myöhempään talouskasvuun.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on esittänyt lääkkeeksi kasvaneeseen oppilaiden erityisen ja tehostetun tuen tarpeeseen ryhmäkokojen pienentämistä, opettajien varahenkilöjärjestelmän rakentamista sekä erityisopettajien, kuraattoreiden ja psykologien lisäämistä. Myöhemmin muuttuneiden verotulotietojen valossa lisäsatsaukset eivät mahtuneet kaupunginjohtajan talousarvioon.

Yleisen mielikuvan vastaisesti puolueilla on selviä eroja käytännön päätöksenteossa ja se näkyy selkeimmin talousarviovaiheessa. Puolueettoman median tulisi löytää helposti talousarvion kohdat, joihin leikkuri osuu ensimmäisenä ja millä vaikuttaa olevan piikki auki. Löytyykö talousarviosta investointeja, jotka on jo nyt tarkoitus toteuttaa talousarviota suurempana? Milloin vastuullinen päätöksenteko tavoittaa kaikki kaupungin osa-alueet yhtä jämäkästi ja tasapuolisesti?

Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on jouduttu ylittämään sijaismäärärahat jo useamman vuoden ajan. Tilannetta tulee hoitaa rakentamalla varahenkilöjärjestelmä, joka on kustannustehokas ja säästää rehtoreiden aikaa sijaisten etsimisessä. Sairauspoissaolojen paikkaamiseksi kahden ryhmän opettaminen yhtä aikaa ei ole kestävä ja oppilaiden edun mukainen vaihtoehto. Tällöin käytännössä sotketaan molempien ryhmien opetus yhden opettajan poissaolon vuoksi.

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginhallituksen jäsen ja varakansanedustaja (vihr.)