Vesistöjen ja luonnonvarojen suojelu on tärkeää

Vesistöjen ja luonnonvarojen suojelu on tärkeää, julkaistu Savon Sanomissa 1.8.2018

Tänä kesänä julkisen keskustelun yhtenä selkeänä teemana on ollut vesistöjen suojelu. Neulalahden syvänteiden korkeiden lyijy- ja elohopeapitoisuuksien vuoksi on varmistettava järven virkistyskäytön ehdoton turvallisuus.

Raskasmetallit ovat päätyneet Neulalahden syvänteisiin armeijan hävittäessä räjähteitä sotien jälkeen. Upottamalla hävittäminen on pikemminkin piilottamista, mutta se oli aikansa valitettava käytäntö. Kuopion kaupunki ei ole syyllistynyt salailemaan piilottelua. Upottaminen on ollut julkisesti tiedossa ja Puolustusvoimat ovat oma-aloitteisesti raivanneet räjähteitä lahdesta. Turvallisuuden varmistamiseksi syvänteiden pöyhimistä vältetään jatkossakin ja vastaavasti kalojen raskasmetallipitoisuuksien mittaukset aloitetaan. Lisätoimena seurataan pohjan sedimenttien liikkeitä. Jos meillä olisi teknologia, jolla raskasmetallit voitaisiin turvallisesti poistaa syvänteistä, vaatisin luonnollisesti sen käyttöä.

Avoimempi yhteiskunta reagoi ja oppii omista virheistään nopeammin kuin menneinä vuosikymmeninä. Talvivaaran räikeiden ympäristöongelmien vuoksi Heinäveden grafiittikaivos on kohdannut syystäkin suurta vastustusta heti hankeen alkumetreillä.

Finnpulp Oy:n tehdashankeen ympäristöluvasta tehdyt valitukset ovat käsiteltävinä Vaasan hovioikeudessa. Pohjois-Savon luonnonsuojeluyhdistykset ovat omassa valituksessaan nostanut esiin useita riskitekijöitä, joita nykyinen lupamenettely ei voi huomioida kuin käytännössä valituksen kautta. Prosessi on raskas ja ei mahdollista aitoa vuoropuhelua. Vesistöjen suojelu on luonnon, ihmisten virkistyskäytön sekä kalastus- ja matkailuelinkeinojen vuoksi äärimmäisen tärkeää.

Olen huolestuneena seurannut miten ylikansalliset kaivosyhtiöt ovat rantautumassa Suomeen. Pahimmillaan meidän yhteiset luonnonvarat louhitaan ja viedään ulkomaille jalostettavaksi, jolloin meille käy kuten Afrikassa on tehty jo siirtomaakaudelta saakka. Tämä sama trendi uhkaa myös esimerkiksi Finnpulpin hanketta, jonka omistus on liukumassa Kiinaan.

Pidän nykyistä kehitystä paljon toivottavampana suomalaisen omistuksen turvaamisen strategisesti tärkeissä kohteissa sekä erityisesti jalostusarvon kasvattamisen maamme rajojen sisäpuolella.

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), TKI-asiantuntija Savonia-amk