Agenda 2030

Agenda 2030, julkistu Savon Sanomissa 21.3.2018

Ilmastonmuutos ja pakolaisuus ovat esimerkkejä globaaleista haasteista, joiden ratkaiseminen vaatii kansainvälistä yhteen hiileen puhaltamista. YK:n jäsenmaat ovat sopineet syksyllä 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta vuoteen 2030 saakka. Ohjelmassa huomioidaan ympäristö, talous ja ihmiset mahdollisimman tasavertaisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alusta. Suomi on sitoutunut tavoitteisiin omalla ohjelmallaan.

Kestävän kehityksen päätavoitteita on 17 kappaletta, joista poimintona seuraavat: 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille, 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet, 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia, 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille, 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille, 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja, 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita, 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat, 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys, 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Pohjois-Savon osaamisprofiili vastaa tavoitteisiin hyvin. Kuopion Savilahteen rakentuva ekosysteemi mahdollistaa kaikkien yllämainittujen tavoitteiden edistämisen ja ne ovat linjassa kaupungin strategian suhteen. Tavoitteiden toteutumiseksi useat kansalliset ja kansainväliset rahoituskanavat tarjoavat mahdollisuuksia kotimaisen osaamisen kehittämiselle sekä viennille. Alueelle keskittyvistä eri koulutusasteiden oppilaitosten, yliopiston, tutkimuslaitosten, yliopistollisen sairaalan ja yritysten innovaatioympäristö toimii tehokkaimmin tiiviillä yhteistyöllä. Nyt on aika tähdätä korkealle. Otetaan yhteiseksi tavoitteeksi kehittää Savilahdesta Suomen merkittävin tuotekehitys-, innovaatio-, oppimisympäristö!

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginhallituksen jäsen ja varakansanedustaja (vihr.)